[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=”” container_wrap=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

PODMIENKY POUŽÍVANIA

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=”” container_wrap=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Portálom pre účely týchto podmienok sa rozumejú internetové stránky www.hound.sk. Prevádzkovanie portálu, používanie služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia týmito Pravidlami. Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito Pravidlami. Súhlas s týmito pravidlami vyjadrí užívateľ tým, že používa tento portál. V prípade porušenia týchto Pravidiel môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.

1. Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu umiestnenému na stránkach tohto portálu, vrátane textu a fotografického materiálu na týchto stránkach, designu stránok, grafiky a ďalších súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozšírovaný (ďalej len „šíriť“), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. To sa nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok k súkromným (nekomerčným) účelom za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohrozit autorské práva prevádzkovateľa. Takto udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek odvolaný.

2. Správanie sa užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní tohto portálu sa bude riadiť platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi, a týmito Pravidlami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa.

3. Odkazy na webstránky tretích strán

Stránky na tomto portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto portálu, v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené prevádzkovateľom, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

4. Zmeny a obmedzenia

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky portálu zmeniť, či zveriť prevádzkovanie portálu tretím stranám  alebo prestať portál prevádzkovať, bez predchádzajúceho upovedomenia užívateľa.

5. Ochrana súkromia užívateľa

Ochrana súkromia používateľov sa riadia Ochranou osobných údajov  https://hound.sk/ochrana-osobnych-udajov/ a Obchodnými podmienkami https://hound.sk/obchodne-podmienky/ spoločnosti Hound s.r.o.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]