Vrátenie a výmena tovaru

Výmena tovaru

V prípade záujmu o výmenu nesprávnej veľkosti nám tovar prosím zašlite na adresu HOUND Design s.r.o., Gelnická 1, 83106 Bratislava spolu so sprievodným listom (vzor tu), v ktorom uveďte číslo nákupného dokladu, názov a veľkosť produktu, o ktorý máte záujem. Klient v prípade výmeny znáša všetky náklady na opätovné zaslanie tovaru podľa sadzobníka v sekcii Platba a doprava. Osobná výmena produktov nie je možná.

Na zaslanie výmeny tovaru si vyhradzujeme 14 kalendárnych dní.

Vrátenie zakúpeného tovaru

Spotrebiteľ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia. Budeme však veľmi radi, keď nám svoj dôvod uvediete, lebo nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a chceme svoje služby a výrobky stále zlepšovať.

Ako vrátiť tovar?

Tovar je možné vrátiť v stave v akom ste ho preberali – úplný, nepoškodený, čistý a v originálnom obale. Spotrebiteľ totiž zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než bolo nutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak obal už nemáte, odstúpiť od zmluvy môžete aj naďalej, môže tým však dôjsť k zníženiu hodnoty tovaru.

Tovar môžete doručiť poštou na adresu:

HOUND Design s.r.o., Gelnická 1, 83106 Bratislava. K tovaru prosím priložte sprievodný list (vzor tu), v ktorom uveďte číslo nákupného dokladu a číslo bankového účtu. Ak chcete sumu použiť priamo na uhradenie novej objednávky, uveďte prosím produkt, o ktorý máte záujem.

Peniaze späť

Platby sa snažíme vždy vrátiť v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy v prípade, že nám bol tovar vrátený.

Reklamácia

Na zakúpený tovar sa vzťahuje záruka podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky. Záruka v trvaní 2 roky sa nevzťahuje na chyby vzniknuté počas plynutia záručnej doby v prípade nesprávneho používania, mechanického poškodenia (rozhryznutia psom alebo poškodenia ostrým predmetom či iným poškodením), nesprávnym zaobchádzaním či v dôsledku bežného opotrebenia. Vzťahuje sa na chyby a vady vzniknuté počas plynutia záručnej doby zjavnou chybou výrobku alebo skrytou chybou materiálu.

Tovar odporúčame si ihneď po prevzatí prezrieť a v prípade nespokojnosti využiť 14-dňovú lehotu na vrátenie.

Product added successful